HVA ER TYREFEKTING?

illustrasjon: Rustan

Fritt oversatt (med noen tilføyelser og oppdateringer) fra Olé, olé – En liten bok om tjurfãktning av Arne Hãggquist.
Boka ble først publisert i 1966 som en veiledning til svenske Spania-turister.
Med takk for tillatelse fra Hägglunds Förlag.